APK keuring

De APK keuring is voor iedere auto, die in Nederland geregistreerd is, verplicht. Uiteraard kunt u voor een APK keuring bji Autobedrijf de Pijper terecht. Wij zijn als bedrijf door de RDW erkend als officieel 'keurstation'. Dit houdt in dat wij ieder Nederlands personenvoertuig mogen keuren, of het nu een benzine-, hybride-, gas- of dieselvoertuig betreft.

 

Gratis APK keuring Autobedrijf de Pijper i.c.m. onderhoudsbeurt

 

Bij Autobedrijf de Pijper is de APK keuring in combinatie met een kleine- of grote beurt altijd gratis! Uiteraard kunt u ook kiezen om uw voertuig alleen te laten keuren. Bent u benieuwd naar de tarieven die wij hiervoor hanteren? Neemt u dan contact op met 0346-571454 of stuurt u een mail naar hans@depijper.nl Vermeld u hierbij ook even het kenteken van uw voeruitg. Wij zullen u dan het huidige tarief laten weten!

 

APK Keuringsintervallen

 

In de praktijk blijkt dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat omtrent de APK Keuringsintervallen voor benzine-, hybride-, gas- en dieselvoertuigen. Tot januari 2008 gold voor ieder voertuig in Nederland, dat het voertuig 3 jaar na afgiftedatum deel 1 ( de registratiedatum van de auto ) ieder jaar gekeurd moest worden. Deze interval was van toepassing op zowel benzine-, hybride-,gas- als dieselvoertuigen.

 

Per januari 2008 zijn deze intervallen echter aangepast. Tegenwoordig dienen benzine- en hybridevoertuigen namelijk voor het eerst gekeurd te worden na 4 jaar, vervolgens na 2 jaar, dan nogmaals na 2 jaar en dan ieder jaar! Dus 4-2-2-1-1-etc.

Voor gas- en dieselvoertuigen is de interval ongewijzigd gebleven. Deze dienen dus voor het eerst gekeurd te worden na 3 jaar, en vervolgens ieder jaar. Dus 3-1-1-etc.

 

Wilt u meer weten over het onderwerp 'APK'? Neemt u dan gerust telefonisch contact met ons op: 0346-571454